ԹԵԺ ԳԻԾ
Վերականգման վարկերի բանկ (KFW)
02.03.2020
Վերականգման վարկերի բանկ (KFW)

«KfW» գերմանական բանկը հիմնադրվել է 1948թ.-ին՝ որպես ԳԴՀ բանկային խումբ: Վերջինիս զարգացման միտումը սերտորեն կապված է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական զարգացման հետ: «KfW»-ն աջակցում է և խրախուսում առաջադեմ փոփոխությունների գաղափարներին ոչ միայն Գերմանիայում, այլև Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում: Այդ նպատակով նա յոթ տասնամյակների ընթացքում տրամադրել է ավելի քան մեկ տրիլիոն եվրո վարկեր: «KfW»-ի բաժնեմասերի 80%-ը պատկանում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությանը, իսկ 20%-ը` դաշնային վարչատարածքային միավորներին:

«KfW»-ը Հայաստանում իր գործունեությունն իրականացնում է 1998 թվականից: «KfW»-ն մի շարք ծրագրերի իրականացման նպատակով վարկային միջոցներ է տրամադրում թե´ կառավարությանը և թե´  կենտրոնական բանկին: Հայաստանի գծով «KfW»-ի պորտֆելի մեջ գերակշիռ դեր ունի էներգետիկայի ոլորտը՝ կազմելով շուրջ 50%, վարչական ենթակառուցվածքները՝ 26%, ֆինանսական ոլորտը՝ 22%, բնական պաշարների կառավարումն ու այլ ոլորտները՝ մեկական տոկոս:        

31.02.2019թ. դրությամբ «KfW» բանկը՝ հիմնականում ԳԴՀ տնտեսական համագործակցության նախարարության միջոցով,  Հայաստանի Հանրապետությանն աջակցել է ցածր տոկոսադրույքով վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով՝ ավելի քան 1 մլրդ եվրո գումարի չափով, որից վարկային միջոցները կազմում են 708,545,846 եվրո, որից ՀՀ կառավարության մասնաբաժինը կազմում է 510,774,841 եվրո, իսկ ՀՀ կենտրոնական բանկի մասնաբաժինը՝ 197,771,005 եվրո:

Տրամադրվող վարկային միջոցների տոկոսադրույքը մեծամասամբ ֆիքսված է՝ տատանվում է հիմնականում 0.75-2.5%-ի միջակայքում, պարտավորության վճարը կազմում է 0.25%, կառավարման վճարը՝ միանվագ:

 

Ընթացիկ ծրագրեր

  1. «Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման II ծրագրի II փուլ - Լոռու և Շիրակի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք»,

2010թ. մայիսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, «Լոռի-ջրագիծ» ՓԲԸ-ի, «Շիրակ-ջրագիծ» ՓԲԸ-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև «Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման II ծրագրի II փուլ - Լոռու և Շիրակի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի իրականացման նպատակով ստորագրվել է 30,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքի հետագա վերականգնման ֆինանսավորման նպատակով:

       2. «Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտան կասկադի վերականգնման I ծրագիր (I մասնաբաժին)»,

2010թ. հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, «Որոտան կասկադ ՓԲԸ»-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտան կասկադի վերականգնման I ծրագրի» իրականացման նպատակով 29,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանները վերազինման նպատակով:

       3. «Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտան կասկադի վերականգնման II ծրագիր»,

2010թ. հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, «Որոտան կասկադ ՓԲԸ»-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Հիդրոէլեկտրակայանների Որոտան կասկադի վերականգնման II ծրագրի» իրականացման նպատակով 22,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանները վերազինման նպատակով:

  1. «Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման II ծրագրի III փուլ - Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք»,

2013թ. դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, «Լոռի ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի, «Շիրակ ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի, «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի, «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է        «Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացման II ծրագրի III փուլ - Լոռու, Շիրակի և Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի իրականացման նպատակով 30,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Հայաստանում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքի հետագա վերականգնման ֆինանսավորման նպատակով:

       5. «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I ծրագիր (ծրագրի 1-ին փուլ) - I մասնաբաժին»,

2014թ. դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I ծրագիր (ծրագրի 1-ին փուլ) - I մասնաբաժին» ծրագրի իրականացման նպատակով 75,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ) միացնելու համար:

       6. «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I ծրագիր (ծրագրի 1-ին փուլ) - II մասնաբաժին»,

2014թ. դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I ծրագիր (ծրագրի 1-ին փուլ) - II մասնաբաժին», ծրագրի իրականացման նպատակով 10,200,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ) միացնելու համար:

       7. «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր, I փուլ»,

2014թ. դեկտեմբերի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր, I փուլ» ծրագրի իրականացման նպատակով 50,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Կապսի ջրամբարի վերականգնման, ինչպես նաև վերջինիս ենթակառուցվածքների վերազինման նպատակով:

       8. «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III ծրագիր (ծրագրի 2-րդ փուլ)»,

2015թ. դեկտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության, «ԲԷՑ»-ի և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև ստորագրվել է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III ծրագիր (ծրագրի 2-րդ փուլ)» ծրագրի իրականացման նպատակով 83,000,000 եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիրը՝ Դդմաշենում ենթակայանի կառուցման, էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ էլեկտրացանցերի վերականգնման և վերակառուցման, սարքավորումների և մեքենաների շահագործման ֆինանսավորման նպատակով:

       9. «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր, II փուլ»,

2017թ. դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության և «KfW»-ի միջև ստորագրվել «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ I (Ծրագրի փուլ 2)» ծրագրի 18,500,000.00 եվրո գումարի չափով վարկային համաձայնագիրը՝ Կապսի ջրամբարի վերականգնման համար, մասնավորապես, Ախուրյան գետի վրա 25 մլն մ³ ծավալով Կապսի ջրամբարը վերականգնելու և շինարարական աշխատանքներն ավարտելու նպատակով:

       10. «ՀՀ-ում գյուղատնտեսական ապահովագրության սխեմայի աջակցման ծրագիր»,

2017թ. դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի «KfW» միջև գյուղատնտեսական ապահովագրության սխեմայի աջակցման ծրագրի շրջանակներում ստորագրվել է 5,339,139.38 եվրո գումարի չափով դրամաշնորհային համաձայնագիրը, որը միտված է աջակցելու ՀՀ-ում գյուղատնտեսության ապահովագրական համակարգի ներդրմանը։ Ծրագրի նպատակն է ՀՀ գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների շրջանակներում նպաստել կլիմայական ռիսկերից ապահովագրական պաշտպանությանը։ Վերջինս իր հերթին կնպաստի գյուղական  տնտեսվարողների շրջանակներում  եկամուտների  ձևավորմանը  և  կենսամակարդի  բարձրացմանը:

 

2019թ․ ներգրավված բյուջետային աջակցության վարկային միջոցներ

Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) միջև 2019թ․ նոյեմբերի 11-ին ստորագրվել է «Քաղաքականության վրա հիմնված վարկ – Շրջակա միջավայրի պահպանություն - BMZ 3010 00 579, վարկ N 29426» վարկային համաձայնագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվել է բյուջետային աջակցության վարկ` 40 մլն եվրո գումարի չափով: Բյուջետային աջակցության միջոցների ստացման համար նախապայման Է հանդիսացել երկկողմ փոխհամաձայնեցված քաղաքականության գործողությունների աղյուսակով սահմանված շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում մի շարք միջոցառումների իրականացումը, որոնք մասնավորապես առնչվում են անտառտնտեսության, կենսաբազմազանության և բնության պահպանվող տարածքների, շրջակա միջավայրի չափորոշիչների և կանոնակարգերի հետ կապված բարեփոխումներին: