ԹԵԺ ԳԻԾ

 Առաջնային դիլերներ (գործակալներ) 

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն առաջնային դիլերների (գործակալների) ընտրությունն իրականացնում է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգը հաստատելու մասին» N348-Ն հրամանի համաձայն:

Գործակալների ընտրությունն իրականացվում է գործակալների և պոտենցիալ մասնակիցների վարքագծի գնահատման հիման վրա:

Յուրաքանչյուր տարի գործակալների և պոտենցիալ մասնակիցների վարքագիծը գնահատվում է նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ից մինչև նույն տարվա հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրած գործունեության համար (չորս եռամսյակ): Վարքագծի գնահատումն իրականացվում է յուրաքանչյուր եռամսյակի համար: Տարեկան գնահատականը չորս եռամսյակների գնահատականների հանրագումարն է:

 

2021 թվականի գործակալների ցանկ

Հանդիպումների օրացույց

Առաջնային դիլերների գնահատման ուսումնասիրություն

Վարքագծի գնահատում 2021թ. 2-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2021թ. 1-ին եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2020թ. 4-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2020թ. տարեկան

Վարքագծի գնահատում 2020թ. 3-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2020թ. 2-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2020թ. 1-ին եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2019թ. 4-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2019թ. տարեկան

Վարքագծի գնահատում 2019թ. 3-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2019թ. 2-րդ եռամսյակ 

Վարքագծի գնահատում 2019թ. 1-ին եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2018 թ. 4-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2018 թ. տարեկան

Վարքագծի գնահատում 2018 թ. 3-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2018թ. 2-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2018թ. 1-ին եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2017թ. 4-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2017թ. տարեկան

Վարքագծի գնահատում 2017թ. 3-րդ եռամսյակ 

Վարքագծի գնահատում 2017թ. 2-րդ եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2017թ. 1-ին եռամսյակ

Վարքագծի գնահատում 2016թ. 4-րդ եռամսյակ