ԹԵԺ ԳԻԾ

Հրամաններ

          Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի օգոստոսի 1-ի թիվ 705-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 375-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2020 թվականի մարտի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 29-ի թիվ 180-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 71-Ա հրաման

Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հունվարի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2010 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 42-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 80-Ա հրաման