ԹԵԺ ԳԻԾ

Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝

1) Նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության կազմակերպումը և իրականացումը,

2) նախարարության ստորաբաժանումների, նախարարության ղեկավար պաշտոնատար անձանց գործունեության վերաբերյալ հասարակության իրազեկումը մամուլի հաղորդագրությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, տեսաֆոտոնյութերի և այլ տեղեկատվական նյութեր պատրաստելու և տարածելու միջոցով,

3) նախարարի, այլ պաշտոնատար անձանց և զանգվածային լրատվության միջոցների միջեւ համագործակցության ապահովումը, հայտարարությունների, հարցազրույցների, մամուլի ասուլիսների, ճեպազրույցների կազմակերպում և անցկացումը, նախարարության աշխատանքների մասին տեղեկատվութուն տրամադրելու նպատակով զանգվածային լրատվության միջոցների ու այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում և անցկացումը,

4) հասարակական միավորումների եւ այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովում, համատեղ աշխատանքային միջոցառումների պլանավորումը և իրականացումը, դրանց լուսաբանման համատեղ կազմակերպումը, տեղեկատվության փոխանակումը,

5) նախարարի կամ նրա հանձնարարությամբ այլ պաշտոնատար անձանց համար զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած հաղորդագրությունների, հրապարակումների, տեսությունների, այլ տեղեկանքների, վերլուծական նյութերի պատրաստումը,

6) նախարարի մասնակցությամբ անցկացվող միջոցառումների պլանավորմանը մասնակցությունը,

7) նախարարության գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակված նյութերի ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը և արխիվացումը:

 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Ֆինանսների նախարարության պատվիրակությունը մասնակցել է «Ֆինանսական և կայունության հաշվետվողականություն՝ հանուն պարտքի թափանցիկության և կայուն վերականգնման» խորագրով նախարարական համաժողովին

Համաժողովին հյուրընկալվել են մոտ 250 բարձրաստիճան պատվիրակներ, այդ թվում՝ ֆինանսների նախարարներ, այլ պետական պաշտոնյաներ, զարգացման միջազգային գործընկերներ, հանրային և մասնավոր հատվածի,...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

Հայտարարություն՝ ներքին աուդիտորների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների վերբերյալ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունիսի 13-ից սկվելու են ՀՀ հանրային հատվածի որակավորում ունեցող ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները:

Հայտարարություններ  ➤

Նորության նկար

Էլեկտրոնային աճուրդի հրավեր և ՖՆ կողմից կնքված պայմանագրեր

Ստորև ներկայացվում է տեղեկատվություն ՀՀ ՖՆ կարիքների համար հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի, ինչպես նաև ՀՀ ՖՆ կարիքների համար կնքված պայմայնագրերի վերաբերյալ:

 

Էլեկտրոնային աճուրդի...