Էլ. փոստ
ԹԵԺ ԳԻԾ
Էլ. փոստ

Բյուջետային գործընթացի համակարգման վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-252
Էլ․փոստ՝ ruzanna.gabrielyan@minfin.am

 

Վարչության հիմնական խնդիրն է բյուջետային գործընթացի շրջանակներում բյուջեների կազմման մասով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված լիազորությունների՝ իր իրավասությունների շրջանակներում լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումը, մասնավորապես'

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական միջնաժամկետ ծախսերի  ծրագրավորման, ինչպես նաև առաջիկա տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի մշակման աշխատանքների կազմակերպումը և համակարգումը, Վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում աշխատանքների իրականացումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մշակման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը և Վարչությանը վերապահված իրավասության շրջանակներում աշխատանքների իրականացումը.

3) բյուջետային գործընթացի կազմակերպման և համակարգման հարցերը կանոնակարգող օրենսդրության մշակումն ու կատարելագործումը.

4) բյուջետային գործընթացի, պետական և համայնքային սեփականության (հանրային ակտիվների՝ բացառությամբ գույքի) կառավարման քաղաքականության մշակման ապահովումը.

5) բյուջեների կազմման նպատակով շուկայական գների ուսումնասիրումը և կողմնորոշիչ գների հրապարակումը։

 

 

 

Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման և համակարգման բաժին

Բաժնի պետ՝ Արտակ Կարապետյան

Հեռախոս`(+37411) 800-239

էլ. փոստ` artak.karapetyan@minfin.am 

 

Բյուջետային գործընթացի վերլուծական մեթոդաբանության բաժին

Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող` Սվետա Հարոսյան

Հեռախոս` (+37411) 800-229

էլ. փոստ` sveta.harosyan@minfin.am 

 

Հանրային իշխանության առանձին մարմինների գծով բյուջետային ծրագրավորման բաժին 

Բաժնի պետ` Անահիտ Առաքելյան

Հեռախոս`(+37411) 800-242

էլ. փոստ` anahit.arakelyan@minfin.am  

 

 

 

Նորություններ  ➤

Նորության նկար

Հերքում

Ի պատասխան մամուլում շրջանառվող տեղեկատվության առ այն, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը մի ընկերության առանց մրցույթի պատվիրակել է շենքերի մաքրման ծառայություններ, հայտնում ենք...

Նախաձեռնություններ  ➤

Նորության նկար

ՖՆ կին աշխատակիցները մասնակցել են տոնական միամսյակի շրջանակներում կազմակերպված միջոցառմանը

Կանանց միամսյակի շրջանակներում ֆինանսների նախարարությունում կին աշխատակիցների համար կազմակերպվել են հանդիպում-միջոցառումներ, որոնք կրում էին ժամանցային-ճանաչողական բնույթ: