ԹԵԺ ԳԻԾ

Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 910-500
Էլ․փոստ՝ vakhtang.sisakyan@minfin.am

Վարչության նպատակները և խնդիրներն են պետական մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական կարգապահության ապահովման նկատմամբ հսկողությունը: Նշված հսկողությունն արդյունավետ իրականացնելու համար տեսչությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման վերլուծության և բացահայտված ռիսկերի հիման վրա ապահովում է պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների, ինչպես նաև համայնքների` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված բյուջետային միջոցների նկատմամբ ֆինանսական, այդ թվում ստուգումների միջոցով անհրաժեշտ վերահսկողության կազմակերպումը, իրականացումը և դրանցից բխող համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումը, ինչպես նաև նախաքննության մարմինների ու դատարանի որոշումներով համապատասխան վերստուգումների կատարումը:

 

 
Ստուգումների համակարգման, տեղեկատվական բազաների կառավարման և վերլուծության բաժին
Բաժնի պետի պարտականությունները կատարող` Ռուզաննա Աբգարյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-517
Էլ. փոստ` ruzanna.abgaryan@minfin.am 
 
 
Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 1-ին բաժին
Բաժնի պետ` Նաիրա Գրիգորյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-503
Էլ. փոստ` naira_grigoryan@minfin.am 
 
 
Ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության 2-րդ բաժին
Բաժնի պետ` Համլետ Սարգսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-516
Էլ. փոստ` hamlet.sargsyan@minfin.am 
 
 
Պետական ներքին ֆինանսական հսկողության մեթոդաբանության բաժին
Բաժնի պետ
Հեռախոս՝ (+374 11) 910-
Էլ. փոստ`