ԹԵԺ ԳԻԾ

«Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի կիրարկման նպատակով` 2021 թվականի ընթացքում կազմակերպվելու են հանրային հատվածի որակավորված ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման 5-օրյա դասընթացներ, ըստ թիրախային խմբերի, հետևյալ թեմաների շրջանականերում.