ԹԵԺ ԳԻԾ

Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․՝ (+37411) 800-130
Էլ․փոստ՝ eduard.hakobyan@minfin.am

Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝

1) մակրոտնտեսական ցուցանիշների ծրագրավորումը.

2) մակրոտնտեսական ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների և կանխատեսումների իրականացումը.

3) հարկաբյուջետային և պետական պարտքի կայունության ռիսկերի վերլուծությունը և գնահատումը.

4) հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացումը.

5) պետական բյուջեի և միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի մշակման համար մակրոտնտեսական շրջանակի ներկայացումը.

6) ռազմավարական ծրագրերի մշակման և վերանայման աշխատանքներին մասնակցությունը:  

 

 

Վարչության պետ՝ Էդուարդ Հակոբյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-130
Էլ. փոստ` eduard.hakobyan@minfin.am

Արտաքին հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին
Բաժնի պետ` Գրետա Ադամյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-140
Էլ. փոստ` greta.adamyan@minfin.am

Իրական հատվածի կանխատեսումների և վերլուծությունների բաժին 
Բաժնի պետ` Նարինե Տիտիզյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-142
Էլ. փոստ` narine.titizyan@minfin.am


Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացման բաժին
Բաժնի պետ`Գարիկ Պետրոսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 800-144
Էլ. փոստ`garik.petrosyan@minfin.am